Finansiell og teknisk due diligence

Finansiell og teknisk due diligence er en utvidet analyse av eiendommen, gjennomført ved en transaksjon.

Ved en finansiell due diligence blir alle økonomiske forhold, som eiendommens regnskap, leieforhold, merverdiavgift med mer gjennomgått, kvalitetssikret og avklart. En finansiell due diligence resulterer i en rapport som gir trygghet for at eiendommen er forvaltet i henhold til forventet nivå.

En teknisk due diligence gir en uavhengig vurdering av bygningens tilstand, kostnader til eventuelle utbedringer og eventuelle fremtidige vedlikeholdsbehov. En teknisk tilstandsanalyse/due diligence kan danne grunnlag for budsjetteringer og planlegging av vedlikeholds-, rehabiliterings- eller oppgraderingstiltak.

Formålet med en due diligence er å gi kjøper eller selger det mest korrekte bildet av eiendommen ved å avdekke eventuelle risikoelementer og uregelmessigheter som bør avklares eller forhandles om.

Veridian-analyse-tjenester800x400-5

Gjennomarbeidede rapporter

Alle våre rapporter utarbeides i henhold til strenge krav til integritet, objektivitet og transparens. Vi er meget opptatt av å utarbeide nøye gjennomarbeidede rapporter som er forståelige for både profesjonelle innen eiendom og aktører med mindre erfaring fra næringseiendomsmarkedet. Ved å foreta en due diligence i forbindelse med en transaksjon bidrar man til større transparens ved kjøp/salg av næringseiendom.