Om Oss

Veridian Analyse er spesialister på rådgivning innen nærings- og utviklingseiendom. Våre ansatte har både økonomisk og byggteknisk bakgrunn, som gjør at vi kan bistå med komplette analyser av alle typer eiendom, enten det er en vurdering av eiendommen slik den fremstår i dag «as-is», vurdering av eiendommens utviklingspotensial, eller en vurdering av eiendommen basert på spesielle premisser.

veridian-analyse-om-oss4

Nettverk

Vi har et nært samarbeid med en rekke aktører, eksempelvis innen byggeteknikk, arkitektur og prosjektledelse. Dette gjør at vi kan bistå innen de fleste områder innen næringseiendom. Videre har vi et stort nettverk av eiendomsmeglere, advokater og takstmenn som gir oss unik forståelse av dagens markedssituasjon, oppdatert juridisk forståelse og landsdekkende kompetanse på de ulike lokalmarkedene i Norge.

veridian-analyse-om-oss5

Kompetanse

Veridian Analyse AS er godkjent av den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors. Dette innebærer høye krav til kompetanse, erfaring og integritet i vårt daglige virke. Videre er vi Norges representant i EVA, European Valuers Alliance, en sammenslutning av Europas ledende verdivurderingsselskaper innen næringseiendom.