Økonomisk analyse

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og problemstillinger.

veridian-analyse-tjenester-Verdivurdering2

Verdivurdering av næringseiendom omfatter bebygget eiendom, utviklingseiendom, offentlig bygg, mindre parseller uten selvstendig verdi, verdivurdering i forbindelse med ekspropriasjon, tomtefeste med mer… Les mer

veridian-analyse-tjenester-Eiendomsutvikling-b

Identifisering, verdivurdering og optimalisering av utviklingseiendom. Våre tjenester omfatter alt fra ren verdivurdering av et utviklingsprosjekt til å bistå i utviklingen av eiendommen frem til eventuell byggestart… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-10

Optimalisering av kostnads- og inntektsstruktur på en eiendom. Analyse av eksisterende situasjon, mulige alternativ og verdimessig konsekvens av tiltak… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-9

Leievurdering av næringseiendom er en konkret analyse og beskrivelse av normal markedsleie av en eiendom eller et lokale, til bruk ved inngåelse og reforhandling av leieforhold eller i tvistesaker… Les mer