Byggteknisk analyse

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og problemstillinger.

Veridian-analyse-tjenester800x400-12

En finanisell due diligence er en utvidet analyse av økonomiske og finansielle forhold ved en eiendom. Teknisk due diligence belyser tilstanden til en eiendom, og avdekker eventuelle forhold som må utbedres… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-15

Vi utfører tilstandsvurderinger av varierende karakter, avhengig av den reelle problemstillingen og rapportens hensikt… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-14

Vi tilbyr tiltakshavere bistand i prosjekter med det formål å sikre prosjektenes kvalitet, at utførelse gjennomføres i tråd med planer og for å ivareta offentlige forpliktelser… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-13

Ved inngåelse av lånekontrakt på byggelån vil det ofte være krav om byggelånsoppfølging i prosjektet… Les mer