Byggteknisk analyse

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og problemstillinger.

Veridian-analyse-tjenester800x400-12

Teknisk due diligence belyser tilstanden til en eiendom, og avdekker eventuelle forhold som må utbedres… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-15

Vi utfører tilstandsvurderinger av varierende karakter, avhengig av den reelle problemstillingen og rapportens hensikt… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-14

Vi tilbyr tiltakshavere bistand i prosjekter med det formål å sikre prosjektenes kvalitet, at utførelse gjennomføres i tråd med planer og for å ivareta offentlige forpliktelser… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-13

Ved inngåelse av lånekontrakt på byggelån vil det ofte være krav om byggelånsoppfølging i prosjektet… Les mer