Veridian_Analyse-logo-ny

Veridian Analyse AS tilbyr uavhengig rådgivning innen næringseiendom med fokus på verdivurdering/taksering, eiendomsutvikling og byggeteknisk rådgivning. Vårt tverrfaglige team bistår på de fleste områder, fra verdivurdering av eiendommen «as-is» til komplett analyse av eiendommens utviklingspotensial og utarbeidelse av ulike mulighetsstudier. I tillegg bistår vi ved gjennomføring av transaksjoner i form av både finansiell og teknisk due diligence. Les mer

Verdivurdering av næringseiendom

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og problemstillinger.

  • Verdivurdering av bebygget eiendom
  • Verdivurdering tomt/utviklingpotensial
  • Porteføljevurderinger
  • Spesialeiendom
  • Utarbeidelse mulighetsstudie

Les mer

Verdivurdering av næringseiendom

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og problemstillinger.

  • Verdivurdering av bebygget eiendom
  • Verdivurdering tomt/utviklingpotensial
  • Porteføljevurderinger
  • Spesialeiendom
  • Utarbeidelse mulighetsstudie

Les mer

Eiendomsutvikling

Veridian Analyse bistår eiendomsbesittere i å identifisere, verdivurdere og optimalisere en utviklingseiendom.

Våre tjenester omfatter alt fra ren verdivurdering av et utviklingsprosjekt til å bistå i utviklingen av eiendommen frem til eventuell byggestart. Les mer

Eiendomsutvikling

Veridian Analyse bistår eiendomsbesittere i å identifisere, verdivurdere og optimalisere en utviklingseiendom.

Våre tjenester omfatter alt fra ren verdivurdering av et utviklingsprosjekt til å bistå i utviklingen av eiendommen frem til eventuell byggestart. Les mer

Finansiell og teknisk due diligence

En finansiell eller teknisk due diligence er en utvidet analyse av en eiendom, som regel gjennomført ved en transaksjon. Ved en finansiell due diligence blir alle relevante elementer som eiendommens regnskap, leieforhold, mva. med mer gjennomgått, kvalitetssikret og avklart. En teknisk due diligence gir en uavhengig vurdering av bygningens tilstand kostnader til eventuelle utbedringer og fremtidige vedlikeholdsbehov.
Les mer

Finansiell og teknisk due diligence

En finansiell eller teknisk due diligence er en utvidet analyse av en eiendom, som regel gjennomført ved en transaksjon. Ved en finansiell due diligence blir alle relevante elementer som eiendommens regnskap, leieforhold, mva. med mer gjennomgått, kvalitetssikret og avklart. En teknisk due diligence gir en uavhengig vurdering av bygningens tilstand kostnader til eventuelle utbedringer og fremtidige vedlikeholdsbehov.
Les mer

Verdioptimalisering

Veridian Analyse bistår med verdioptimalisering av næringseiendom gjennom å forbedre eiendommens kostnadsstruktur, øke dens inntektsgrunnlag eller foreslå ny/annen bruk av eiendommen som gir høyere verdi. Les mer

Verdioptimalisering

Veridian Analyse bistår med verdioptimalisering av næringseiendom gjennom å forbedre eiendommens kostnadsstruktur, øke dens inntektsgrunnlag eller foreslå ny/annen bruk av eiendommen som gir høyere verdi. Les mer

Leievurdering

Leievurdering av næringseiendom er en konkret analyse og beskrivelse av normal markedsleie av en eiendom eller et lokale, til bruk ved inngåelse og reforhandling av leieforhold eller i tvistesaker. Les mer

Leievurdering

Leievurdering av næringseiendom er en konkret analyse og beskrivelse av normal markedsleie av en eiendom eller et lokale, til bruk ved inngåelse og reforhandling av leieforhold eller i tvistesaker. Les mer

Byggteknisk rådgivning

Byggteknisk rådgivning omfatter blant annet tilstandsvurderinger, energimerking og vedlikeholdsplaner, samt tvistesaker som krever byggteknisk kompetanse. Vi tilbyr bistand innen de fleste tekniske fag, som VVS, elektro, brann med mer. Les mer

Byggteknisk rådgivning

Byggteknisk rådgivning omfatter blant annet tilstandsvurderinger, energimerking og vedlikeholdsplaner, samt tvistesaker som krever byggteknisk kompetanse. Vi tilbyr bistand innen de fleste tekniske fag, som VVS, elektro, brann med mer. Les mer

Aktuelt

Veridian-analyse-aktuelt-Analyse-av-byggekostnader

Analyse av byggekostnader – krevende øvelse

Det har vært stort fokus på høye byggekostnader det siste året, med ekstreme svingninger som...
Les mer

Byggelånskontroll – et nødvendig onde?

Når man skal gjennomføre et byggeprosjekt, det være oppføring av en enebolig eller et større...
Les mer
Veridian-analyse-aktuelt-ansettelser

Veridian Analyse fortsetter å vokse

Veridian Analyse styrker teamet innen verdivurdering og teknisk rådgivning.
Les mer

Aktuelt

Veridian-analyse-aktuelt-Analyse-av-byggekostnader

Analyse av byggekostnader – krevende øvelse

Det har vært stort fokus på høye byggekostnader det siste året, med ekstreme svingninger som...
Les mer

Byggelånskontroll – et nødvendig onde?

Når man skal gjennomføre et byggeprosjekt, det være oppføring av en enebolig eller et større...
Les mer
Veridian-analyse-aktuelt-ansettelser

Veridian Analyse fortsetter å vokse

Veridian Analyse styrker teamet innen verdivurdering og teknisk rådgivning.
Les mer
Veridian-analyse-gronne-og-digitale-kontorbygg

Grønne og digitale kontorbygg; hvilken verdi har det for eiendommen?

Verdivurdering av bebygget næringseiendom innebærer en analyse av de vanlige verdiparametrene som normal markedsleie, leietagersammensetning-...
Les mer