Veridian_Analyse-logo-ny

Veridian Analyse AS tilbyr uavhengig rådgivning innen næringseiendom med fokus på verdivurdering/taksering, eiendomsutvikling og byggeteknisk rådgivning. Vårt tverrfaglige team bistår på de fleste områder, fra verdivurdering av eiendommen «as-is» til komplett analyse av eiendommens utviklingspotensial og utarbeidelse av ulike mulighetsstudier. I tillegg bistår vi ved gjennomføring av transaksjoner i form av både finansiell og teknisk due diligence. Les mer

Økonomisk og teknisk analyse

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og problemstillinger. Vi tilbyr følgende tjenester:

Økonomisk analyse
Verdivurdering, Eiendomsutvikling, Verdioptimalisering & Leievurdering. 
Les mer

Byggteknisk analyse
Teknisk due diligence, Tilstandsvurderinger, Prosjektledelse & Byggelånsoppfølging.
Les mer

Økonomisk og teknisk analyse

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og problemstillinger. Vi tilbyr følgende tjenester:

Økonomisk analyse
Verdivurdering, Eiendomsutvikling, Verdioptimalisering & Leievurdering. Les mer

Byggteknisk analyse
Teknisk due diligence, Tilstandsvurderinger, Prosjektledelse & Byggelånsoppfølging. Les mer

Kompetanse

Veridian Analyse AS er godkjent av den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors.

Dette innebærer høye krav til kompetanse, erfaring og integritet i vårt daglige virke. Videre er vi Norges representant i EVA, European Valuers Alliance, en sammenslutning av Europas ledende verdivurderingsselskaper innen næringseiendom.

Kompetanse

Veridian Analyse AS er godkjent av den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors.

Dette innebærer høye krav til kompetanse, erfaring og integritet i vårt daglige virke. Videre er vi Norges representant i EVA, European Valuers Alliance, en sammenslutning av Europas ledende verdivurderingsselskaper innen næringseiendom.

Nettverk

Vi har et nært samarbeid med en rekke aktører, eksempelvis innen byggeteknikk, arkitektur og prosjektledelse. Dette gjør at vi kan bistå innen de fleste områder innen næringseiendom.

Videre har vi et stort nettverk av eiendomsmeglere, advokater og takstmenn som gir oss unik forståelse av dagens markedssituasjon, oppdatert juridisk forståelse og landsdekkende kompetanse på de ulike lokalmarkedene i Norge.

Nettverk

Vi har et nært samarbeid med en rekke aktører, eksempelvis innen byggeteknikk, arkitektur og prosjektledelse. Dette gjør at vi kan bistå innen de fleste områder innen næringseiendom.

Videre har vi et stort nettverk av eiendomsmeglere, advokater og takstmenn som gir oss unik forståelse av dagens markedssituasjon, oppdatert juridisk forståelse og landsdekkende kompetanse på de ulike lokalmarkedene i Norge.

Aktuelt

Veridian-analyse-aktuelt-EU-kravene-eiendomsbransjen

Her er EU-kravene eiendomsbransjen må ruste seg for

Å oppnå en klimanøytral byggesektor innen 2050 vil innebære at eiendomsbransjen må igjennom en omfattende...
Les mer
Veridian-analyse-aktuelt-Analyse-av-byggekostnader

Analyse av byggekostnader – krevende øvelse

Det har vært stort fokus på høye byggekostnader det siste året, med ekstreme svingninger som...
Les mer

Byggelånskontroll – et nødvendig onde?

Når man skal gjennomføre et byggeprosjekt, det være oppføring av en enebolig eller et større...
Les mer

Aktuelt

Veridian-analyse-aktuelt-EU-kravene-eiendomsbransjen

Her er EU-kravene eiendomsbransjen må ruste seg for

Å oppnå en klimanøytral byggesektor innen 2050 vil innebære at eiendomsbransjen må igjennom en omfattende...
Les mer
Veridian-analyse-aktuelt-Analyse-av-byggekostnader

Analyse av byggekostnader – krevende øvelse

Det har vært stort fokus på høye byggekostnader det siste året, med ekstreme svingninger som...
Les mer

Byggelånskontroll – et nødvendig onde?

Når man skal gjennomføre et byggeprosjekt, det være oppføring av en enebolig eller et større...
Les mer
Veridian-analyse-aktuelt-ansettelser

Veridian Analyse fortsetter å vokse

Veridian Analyse styrker teamet innen verdivurdering og teknisk rådgivning.
Les mer