Eiendomsutvikling

Veridian Analyse bistår innen de fleste faser ved eiendomsutvikling, fra utarbeidelse av mulighetsstudier, gjennomføring/koordinering av omreguleringer, eller som prosjektleder gjennom hele utviklingsprosessen.

Veridian-analyse-tjenester800x400-3

Eiendomsutviklingstjenester

Våre eiendomsutviklingstjenester foretas enten med Veridian Analyse som en selvstendig rådgiver, eller i samarbeid med anerkjente arkitektfirma og juridiske spesialister. Vårt brede nettverk gjør at vi kan involvere riktig rådgiver på disse områdene, både henført til geografisk område, riktig kompetanse/erfaring og kostnadsnivå.

Veridian-analyse-tjenester800x400-4

Tverrfaglige kompetanse

Vår tverrfaglige kompetanse gjør at vi har et kontinuerlig fokus på eiendommens høyeste verdi i forhold til kostnader til utvikling, tidsbruk eller alternative muligheter. Eksempelvis gir vi råd på hvordan man optimerer eiers avkastning opp mot ønsket nivå av risikotagning, enten man ønsker å foreta hele utviklingen selv, og dermed ta all risiko på egen bok, eller der eier kun ønsker å klargjøre eiendommen for salg.