Tjenester

Veridian Analyse AS tilbyr uavhengig rådgivning innen næringseiendom, med fokus på verdivurdering, eiendomsutvikling og verdioptimalisering.

veridian-analyse-tjenester-Verdivurdering2

Verdivurdering av næringseiendom omfatter bebygget eiendom, utviklingseiendom, offentlig bygg, mindre parseller uten selvstendig verdi, verdivurdering i forbindelse med ekspropriasjon, tomtefeste med mer… Les mer

veridian-analyse-tjenester-Eiendomsutvikling-b

Identifisering, verdivurdering og optimalisering av utviklingseiendom. Våre tjenester omfatter alt fra ren verdivurdering av et utviklingsprosjekt til å bistå i utviklingen av eiendommen frem til eventuell byggestart… Les mer

veridian-analyse-tjenester-Verdioptimalisering

En finanisell due diligence er en utvidet analyse av økonomiske og finansielle forhold ved en eiendom. Teknisk due diligence belyser tilstanden til en eiendom, og avdekker eventuelle forhold som må utbedres… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-10

Optimalisering av kostnads- og inntektsstruktur på en eiendom. Analyse av eksisterende situasjon, mulige alternativ og verdimessig konsekvens av tiltak… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-9

Leievurdering av næringseiendom er en konkret analyse og beskrivelse av normal markedsleie av en eiendom eller et lokale, til bruk ved inngåelse og reforhandling av leieforhold eller i tvistesaker… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-11

Byggteknisk rådgivning omfatter blant annet tilstandsvurderinger, energimerking og vedlikeholdsplaner, samt tvistesaker som krever byggteknisk kompetanse. Vi tilbyr bistand innen de fleste tekniske fag, som VVS, elektro, brann med mer… Les mer

Veridian Analyse AS tilbyr uavhengig rådgivning innen næringseiendom, med fokus på verdivurdering, eiendomsutvikling og verdioptimalisering.

veridian-analyse-tjenester-Verdivurdering2

Verdivurdering

Verdivurdering av næringseiendom omfatter bebygget eiendom, utviklingseiendom, offentlig bygg, mindre parseller uten selvstendig verdi, verdivurdering i forbindelse med ekspropriasjon, tomtefeste med mer… Les mer

veridian-analyse-tjenester-Eiendomsutvikling-b

Eiendomsutvikling

Identifisering, verdivurdering og optimalisering av utviklingseiendom. Våre tjenester omfatter alt fra ren verdivurdering av et utviklingsprosjekt til å bistå i utviklingen av eiendommen frem til eventuell byggestart… Les mer

veridian-analyse-tjenester-Verdioptimalisering

Finansiell og teknisk DD

En finanisell due diligence er en utvidet analyse av økonomiske og finansielle forhold ved en eiendom. Teknisk due diligence belyser tilstanden til en eiendom, og avdekker eventuelle forhold som må utbedres… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-10

Verdioptimalisering

Optimalisering av kostnads- og inntektsstruktur på en eiendom. Analyse av eksisterende situasjon, mulige alternativ og verdimessig konsekvens av tiltak… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-9

Leievurdering

Leievurdering av næringseiendom er en konkret analyse og beskrivelse av normal markedsleie av en eiendom eller et lokale, til bruk ved inngåelse og reforhandling av leieforhold eller i tvistesaker… Les mer

Veridian-analyse-tjenester800x400-11

Byggteknisk rådgivning

Byggteknisk rådgivning omfatter blant annet tilstandsvurderinger, energimerking og vedlikeholdsplaner, samt tvistesaker som krever byggteknisk kompetanse. Vi tilbyr bistand innen de fleste tekniske fag, som VVS, elektro, brann med mer… Les mer