Verdivurdering

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse, samt inngående kjennskap til markedet, aktører og eiendomsrelaterte problemstillinger. I tillegg må man forstå myndighetskrav, konjunkturer og inneha god juridisk forståelse. Vi har meget lang erfaring innen verdivurdering av bebygget eiendom, utviklingseiendom og såkalt «green-field»-eiendom, det vil si ubebyggede tomteområder som kan bli omdannet til bolig- eller næringsområder. Videre bistår vi ofte i tvistesaker relatert til ekspropriasjon, tomtefeste og stripeavståelse.

Gjennom vårt brede nettverk av næringsmeglere og andre markedsaktører har vi tilgang til alle relevante databaser samt vår kontinuerlige markedsanalyse er vi til enhver tid oppdatert på eiendomsmarkedet, både i Oslo-området, men også i Norge for øvrig.

Våre rapporter gir alltid en komplett analyse av de ulike relevante verdiparametere, eksempelvis normale salgspriser for bolig- og næringsbebyggelse, eiers kostnader, bygge-/anleggskostnader samt prosjektets risiko, både henført til avkastning og tid.

Veridian-analyse-tjenester800x400-1

Kompetanse

Vi er anerkjent gjennom den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors. Gjennom disse organisasjonene er vi forpliktet til å følge både den internasjonale og den europeiske takseringsstandarden (International/European Valuation Standard, IVS/EVS), som begge stiller strenge krav til uavhengighet, tydelighet og transparens i verdivurderingene samt krav til kompetanse og erfaring.

Vi er også Norges representant i European Valuers’ Alliance (EVA) en sammenslutning av de ledende verdivurderingsselskapene i Europa.

Veridian-analyse-tjenester800x400-2

Spesialeiendom

Gjennom våre mange rammeavtaler med en rekke sentrale kommuner på østlandsområdet har vi opparbeidet en unik erfaring med problemstillinger der det offentlige er involvert, eksempelvis ved ekspropriasjon, erverv av tomtestriper eller fastsettelse av festeavgift. Vi har også lang erfaring med verdsetting av offentlig eiendom, som skoler, barnehager, sykehjem og lignende.

Verdivurdering av spesialeiendom innebærer krav til inngående forståelse av både offentlige prosesser, økonomiske prinsipper og det juridiske rammeverk som omfatter denne type problemstillinger.

Komplett analyse

Våre rapporter gir alltid en komplett analyse av de ulike relevante verdiparametere, eksempelvis normale salgspriser for bolig- og næringsbebyggelse, eiers kostnader, bygge-/anleggskostnader samt prosjektets risiko, både henført til avkastning og tid.

Vi er anerkjent gjennom den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors. Gjennom disse organisasjonene er vi forpliktet til å følge både den internasjonale og den europeiske takseringsstandarden (International/European Valuation Standard, IVS/EVS), som begge stiller strenge krav til uavhengighet, tydelighet og transparens i verdivurderingene samt krav til kompetanse og erfaring.