Teknisk due diligence

Teknisk due diligence gjennomføres i forbindelse med en eiendomstransaksjon og gir god oversikt over eiendommens tekniske tilstand. Rapporten trekker frem eventuelle forskriftsmangler skader og vedlikeholdsetterslep på eiendommen som i visse tilfeller kan gi grunnlag for justering av eiendommens reelle markedsverdi.

Vi tilbyr teknisk due diligence med varierende detaljnivå. «Red-flag» rapport opplister avdekket avvik på eiendommen uten nærmere detaljbeskrivelser. «Forenklet TDD» er en fullstendig analyse av eiendommen utført av en konsulent med tverrfaglig erfaring fra tilstandsvurderinger. «Fullstendig TDD» utføres av tre konsulenter med bygg-, elektro-, og VVS-teknisk spesialisering og gir dermed god faglig innsyn i eiendommens tilstand. I tillegg inkluderer en fullstendig TDD et kapittel som inneholder en desktop miljø DD som gir oversikt over tilgjengelig informasjon om grunn-, og miljømessige forhold. Vi tilbyr i tillegg en brannteknisk vurdering som en del av TDD.

Veridian-analyse-tjenester800x400-12