Tilstandsvurdering

Vi utfører tilstandsvurderinger av varierende karakter, avhengig av den reelle problemstillingen og rapportens hensikt.

  • Vi gjennomfører blant annet analyse av oppståtte skader med vurdering av årsakssammenheng og forslag til utbedringstiltak.
  • Vi gjennomfører tilstandsvurderinger av bygninger og utarbeider oversikt/plan som kan benyttes som grunnlag for vedlikeholdsplanlegging.
  • Ved leietakers utflytting oppstår det ofte uklarheter relatert til leietaker ivaretakelse av sin vedlikeholdsplikt i henhold til leiekontrakt. Vi utarbeider en fullstendig oversikt basert på foregående analyse av de aktuelle lokalene som gir opplisting av eventuell manglende utførelse av vedlikehold, sett opp mot leiekontraktens ansvarsgrensesnitt.
  • Videre måler vi opp bygninger og lokaler for konkretisering av riktig størrelse.

Veridian-analyse-tjenester800x400-15