Leievurdering

Leievurdering av næringseiendom er en konkret analyse og beskrivelse av normal markedsleie av en eiendom eller et lokale, til bruk ved inngåelse og reforhandling av leieforhold eller i tvistesaker.

Basert på tilgjengelig statistikk, god markedsforståelse generelt og metodisk tilnærming utarbeider vi leievurderinger som bidrar til et godt forhandlingsgrunnlag eller tvisteløsning. Hvert objekt blir analysert og beskrevet henført til inn- og utvendig standard, tilstand og beliggenhet. I tillegg hensyntas det verdielementer som heis, parkering og disponibilitet.

Ulike eiendommer krever ulik tilnærming, erfaring og kompetanse. Eksempelvis er det en rekke eiendommer hvor leien blir beregnet som en faktor av påstående virksomhets omsetning eller bebyggelsens tekniske verdi. I utarbeidelse av leievurderinger gjelder det således å forstå både de ulike virksomhetene og investeringene knyttet til oppføring.

veridian-analyse-tjenester-Leievurdering2