Prosjektledelse

Vi tilbyr tiltakshavere bistand i prosjekter med det formål å sikre prosjektenes kvalitet, at utførelse gjennomføres i tråd med planer og for å ivareta offentlige forpliktelser.

  • Vi tar på oss koordinering av utførelse (KU) for oppfølging av tiltakshavers plikter jfr. Byggherreforskriften. Dette innebærer oppfølging av SHA på byggeplass og oppfølging av entreprenørens ivaretakelse av sitt ansvar.
  • Vi bistår som byggherreombud i prosjekter. Byggherreombud er tiltakshavers prosjektleder og ivaretar tiltakshavers ansvar i prosjektene. Som byggherreombud følger vi opp og kvalitetssikrer prosjektering, utfører anbudsprosessen, håndterer samordning mellom de forskjellige partene, følger opp utførelsen og sikrer at tiltaket utføres til planlagt tid, av god kvalitet og i tråd med budsjett. Videre sikrer vi at forpliktelser jfr. Byggherreforskriften, internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven og byggtekniske forskrifter er ivaretatt.

Veridian-analyse-tjenester800x400-14