Byggelånsoppfølging

Ved inngåelse av lånekontrakt på byggelån vil det ofte være krav om byggelånsoppfølging i prosjektet. Långiver stiller som regel krav til kontroll av oppførelse i henhold til fremdriftsplaner og at utlegg i prosjektet fører til verdiskapning på byggeplass. Långiver krever videre realitetsdrøftelse av prosjektet underveis for å sikre at prosjektet kan ferdigstilles som planlagt.

En byggelånskontrollør bidrar med verdiøkning i prosjektet for alle parter i form av å avdekke fallgruver eller risikoelementer tidlig i prosessen, slik at det kan utføres tiltak til å unngå merkostnad.

Ved gjennomførelse av byggelånsoppfølging realitetsdrøfter vi hele prosjektet, kontrollerer gitte tillatelser, kontrollerer byggekostnader og følger opp at entreprenør utfører tiltaket i henhold til gitte planer.

Veridian-analyse-tjenester800x400-13