Verdioptimalisering

Med vår lange erfaring og gode markedsforståelse bistår vi med verdioptimalisering av næringseiendom på en rekke områder, blant annet gjennom å forbedre eiendommens kostnadsstruktur, øke inntektsgrunnlaget eller vurdere ny bruk som gir høyere verdi.

Dette kan eksempelvis innebære en analyse av eiendommens påstående forvaltning, og sammenligne denne opp mot nøkkeltall og erfaring fra tilsvarende eiendommer. En slik analyse kan gi indikasjoner på om man bør bytte forvalter, endre mandat eller endre rutiner i egen struktur. Vi bistår også videre i prosessen med gjennomføring av eiendomsoptimaliseringen.

Vi foretar også analyser av dagens bruk og eventuelle alternative bruksområder eller utviklingsmuligheter. Dette kan innebære en ombygning til annen type utleie, konvertering til andre formål eller påbygg/tilbygg.

Veridian-analyse-tjenester800x400-8