Day

august 15, 2022
Veridian-analyse-aktuelt-Analyse-av-byggekostnader

Analyse av byggekostnader – krevende øvelse

Det har vært stort fokus på høye byggekostnader det siste året, med ekstreme svingninger som følge av ettervirkninger av pandemien, krigen i Ukraina og mangel på kvalifisert personell.
Read More