By

Veridian Analyse
Veridian-analyse-aktuelt-EU-kravene-eiendomsbransjen

Her er EU-kravene eiendomsbransjen må ruste seg for

Å oppnå en klimanøytral byggesektor innen 2050 vil innebære at eiendomsbransjen må igjennom en omfattende omstilling.
Read More
Veridian-analyse-aktuelt-Analyse-av-byggekostnader

Analyse av byggekostnader – krevende øvelse

Det har vært stort fokus på høye byggekostnader det siste året, med ekstreme svingninger som følge av ettervirkninger av pandemien, krigen i Ukraina og mangel på kvalifisert personell.
Read More

Byggelånskontroll – et nødvendig onde?

Når man skal gjennomføre et byggeprosjekt, det være oppføring av en enebolig eller et større bolig – eller næringsbygg krever som regel långiver at det engasjeres en uavhengig byggelånskontrollør som følger prosjektet fra start til mål.
Read More
Veridian-analyse-aktuelt-ansettelser

Veridian Analyse fortsetter å vokse

Veridian Analyse styrker teamet innen verdivurdering og teknisk rådgivning.
Read More
Veridian-analyse-gronne-og-digitale-kontorbygg

Grønne og digitale kontorbygg; hvilken verdi har det for eiendommen?

Verdivurdering av bebygget næringseiendom innebærer en analyse av de vanlige verdiparametrene som normal markedsleie, leietagersammensetning- og soliditet, lengde på leiekontrakt, eiers kostnader, ekstraordinært vedlikehold, utviklingspotensial med mer. Men bransjen utvikler seg stadig, med flere og mer intrikate verdiparametere som må hensyntas.
Read More

Risikoelementer i eiendomstransaksjoner

Vi leser stadig om juridiske utfordringer og problemstillinger ved kjøp av næringseiendom. Det kan være justeringsregler henført til mva, eventuelle selskapsomorganiseringer, uvanlige leiekontrakter og lignende.
Read More

Veridian-gruppen ansetter fem nye medarbeidere

Både byggteknisk rådgivning, verdivurdering av næringseiendom og corporate-teamet blir styrket.
Read More
Veridian-hva-er-riktig-leieniva

Hva er riktig leienivå?

Det er stadig diskusjoner og tvister om hva som er riktig leienivå på en næringseiendom, enten det er i forbindelse med forlengelse/inngåelse av en leiekontrakt, kjøp av tomtegrunn eller overtagelse av en virksomhet.
Read More
verdian-analyse-aktuelt2021-04-c

Yieldnivåene presses, også utenfor Oslo

Det er en kjent sak for de fleste at yieldnivåene (avkastning på eiendom) i sentrale Oslo har vist en kraftig nedgang de siste årene og de beste næringseiendommene prises nå til en yield ned mot 3 %.
Read More
eva-logo

Veridian Analyse nytt medlem i EVA – European Valuers Alliance

Veridian Analyse AS ble i vinter invitert til å bli Norges representant i European Valuers Alliance
Read More
1 2