Day

februar 2, 2022
Veridian-analyse-gronne-og-digitale-kontorbygg

Grønne og digitale kontorbygg; hvilken verdi har det for eiendommen?

Verdivurdering av bebygget næringseiendom innebærer en analyse av de vanlige verdiparametrene som normal markedsleie, leietagersammensetning- og soliditet, lengde på leiekontrakt, eiers kostnader, ekstraordinært vedlikehold, utviklingspotensial med mer. Men bransjen utvikler seg stadig, med flere og mer intrikate verdiparametere som må hensyntas.
Read More