Byggteknisk rådgivning

Byggteknisk rådgivning omfatter de fleste forhold med en eiendom som krever byggteknisk kompetanse. Eksempelvis utarbeider vi analyser som beskriver en eiendoms tekniske tilstand, og redegjør for eventuelle forskriftsmangler, strakstiltak og fremtidige vedlikeholdsbehov. Vi bistår også våre kunder ved eierskifte/tvistesaker, rådgivning i forbindelse med prosjekt og energimerking.

Gjennom vårt brede nettverk tilbyr vi også bistand innen de fleste tekniske fag, som VVS, elektro, brann med mer. Vår lange tverrfaglige erfaring innen næringseiendomsbransjen gjør at vi har meget god forståelse for de ulike aktørenes behov. Dette henføres eksempelvis til behovet for en god og uavhengig tilstandsrapport som beskriver konkrete forhold ved en transaksjon, eller det er løpende rådgivning i en utviklingsprosess.

veridian-analyse-tjenester-Leievurdering