Vi utvider tjenestetilbud med finansiell og teknisk due diligence

Høsten 2018 etablerte Johan Berg-Svendsen og Jørgen Bøhn selskapet Veridian med datterselskapene Veridian Analyse AS og Veridian Corporate AS. Fokus var den gang å kapitalisere på synergiene mellom fagområdene verdivurdering, eiendomsutvikling og verdioptimalisering innen næringseiendom samt strategisk rådgivning og forretningsutvikling innen M&A og Corporate Finance. Nå tar selskapet ett skritt videre og utvider tjenestetilbudet med finansiell og teknisk due diligence av næringseiendom.

Å kombinere tradisjonell Corporate Finance med næringseiendom er ikke så vanlig, men vi så at det lå synergier i både analysemetodikk, kompetanse og ikke minst kundegrunnlag sier Partner Johan Berg-Svendsen. Å utvide med tjenester innen due diligence er således en naturlig utvikling basert på vår eksisterende kompetanse og vårt tjenestetilbud.

Vårt team innen Corporate finance har meget lang erfaring på due diligence feltet etter å ha bistått i over 100 transaksjoner av ulike selskaper og eiendommer siden år 2000, sier Partner Jørgen Bøhn. Det å forstå hva som er viktig, absolutt nødvendig og ikke minst kostnadsdrivende i en eiendomstransaksjon, krever forståelse og ikke minst lang fartstid.

Selskapet har rekruttert Bjarki Reyr til å lede den nye satsningen innen teknisk due diligence, Reyr bringer med seg tung byggteknisk kompetanse og lang erfaring fra både rådgiver og kundesiden, inkludert Basale, Steen & Strøm og BER. Vi har valgt å fortsette å benytte eksterne samarbeidspartnere innenfor andre tilknyttede tekniske fag, som VVS, elektro og brannrådgivning forteller Reyr. Vi ønsker å være best på vår kjernekompetanse og bygger dette opp internt. Tilsvarende jobber vi med utvalgte tekniske spesialister, som er våre strategiske samarbeidspartnere på prosjektbasis.

Bjarki Reyr

Finansiell og teknisk due diligence er i praksis en utvidet analyse av eiendommen, gjennomført i forbindelse med en forestående transaksjon. Ved verdivurdering tar man ofte en rekke forutsetninger og forbehold og det er ofte noe mangelfull informasjon. Dette er de samme elementene som blir gjennomgått, kvalitetssikret og avklart i en DD prosess, sier Berg-Svendsen. Formålet er å gi kjøper eller selger det mest nøyaktige bildet av eiendommen ved å avdekke risikoelementer og eventuelle uregelmessigheter som bør avklares og adresseres som ledd i eventuelle forhandlinger.

Vi har alltid vært opptatt av å utarbeide nøye gjennomarbeidede rapporter som er forståelige for profesjonelle eiendomsaktører, men også for kunder som ikke har eiendomsfaglig kompetanse, sier Berg-Svendsen. Våre rapporter må oppfylle høye interne kvalitetskrav til integritet og objektivitet. Erfaringsmessig vet vi at dette gir troverdighet og trygghet i en transaksjon.

En utfordring i due diligence prosesser er koordinering mellom juridisk, finansiell og teknisk del. Ofte er det uklare grenser mellom de ulike fagområdene, og dette kan lede til dobbeltarbeid eller misforståelser. Vår lange erfaring i markedet for næringseiendom og ikke minst nettverk hos de ledende advokatfirma gjør prosessen smidig og effektiv, uten at det går på bekostning av endelig produkt, avslutter Johan Berg-Svendsen.

Veridian-analyse-aktuelt-utvider-tjenestetilbudJørgen Bøhn og Johan Berg-Svendsen

Veridian Analyse AS

Litt om oss

Veridian Analyse er spesialister på rådgivning innen nærings- og utviklingseiendom. Våre ansatte har både økonomisk og byggteknisk bakgrunn, som gjør at vi kan bistå med komplette analyser av eiendom, enten det er en vurdering av eiendommen slik den fremstår i dag «as-is», vurdering av eiendommens utviklingspotensial, eller en vurdering av eiendommen basert på spesielle premisser.

Related Posts